Timmertransporter

Timmertransporter i Småland och Blekinge


Skogen är vår arbetsplats och där vi trivs bäst, vi har för tillfället 7 egna ekipag.
Våra fordon är väl utrustade med den senaste tekniken och de bästa förutsättningarna för en effektiv och säker transport. 

Transporterna levereras i de flesta fall till sågverk, hamnar och massavedsbruk i sydöstra delen av Sverige.

​​​​​​​Vi önskar alltid att göra kunden till lags och är inte främmande för att anta nya och andra utmaningar, inget uppdrag är för stort eller för litet.