Tjänster

Timmertransporter


Skogen är vår arbetsplats och där vi trivs bäst, vi har för tillfället 7 egna ekipag.
Våra fordon är väl utrustade med den senaste tekniken och de bästa förutsättningarna för en effektiv och säker transport. 

Transporterna levereras i de flesta fall till sågverk, hamnar och massavedsbruk i sydöstra delsen av Sverige.

​​​​​​​Vi önskar alltid att göra kunden till lags och är inte främmande för att anta nya och andra utmaningar, inget uppdrag är för stort eller för litet. 

ÖVRIGA TJÄNSTER
  • Vi har för tillfället även möjlighet att erbjuda röjning och vägförbättring av skogsbilvägar som har blivit en uppskattad tjänst och som vi ser potential av att utvecklas i.
  • Vi har även möjlighet att transportera grus och annat material.
Vårt mål är alltid att hålla kundens önskemål i fokus