Om oss - Historik


Företaget startades 1nov 1949 av Thor Jarl.

Han köpt en befintlig rörelse som innehade en Volvo 39:a med 100hk
och ett enaxlat släp. Rörelsen innefattade även två tomter.

På en av tomterna stog ett lastbilsgarage och på den andra byggde Thor och hans fru Maj-Lis ett bostadshus.

Transporterna bestod till stor del av körning till Södra Sveriges Skogsägarförening, numera kallat Södra.

1966 utökades åkeriet till 2 ekipage, fortfarande var Södra största kund. Egen verkstad byggdes 1975.
1977 köptes ytteligare 2 ekipage nu av Jarl-Trä. 1 ekipage för rundvirke och 1ekipage för sågat virke. Därmed blev även Jarl-Trä vår kund.
1991 utökades åkeriet med ytterligare 2 ekipage inköpta från Emmaboda Lådfabrik. Båda två var Scania bilar. Investeringen innebar att vi började köra till Bennsäters sågverk
och Emmaboda Lådfabrik. Även Allgunås sågverk blev vår kund.

Efterhand har företaget fortsatt att växa för att nu omfatta 7 rundvirkesbilar och 2 visirekipage. De största kunderna är JarlTimber AB och Södra