Tjänster

Timmertransporter


Skogen är vår arbetsplats och där vi trivs bäst. stransporter och tillhandahåller 7 egna ekipag.
Våra fordon är väl utrustade med den senaste tekniken och de bästa förutsättningarna för en effektiv och säker transport. 

Transporterna levereras i de flesta fall till sågverk, hamnar och massavedsbruk.
Våra största kunder idag är Södra och Bergs Timber AB.

Vi önskar alltid att göra kunden till lags och är inte främmande för att anta nya och andra utmaningar, inget uppdrag är för stort eller för litet.