Om oss - Fakta


Jarls Åkeri AB är ett skogstransportföretag med 7 timmerbilar och 2 virkesbilar.
Idag ägs det av syskonen Thomas, Mats och Kristina Jarl.


Sedan starten 1949 har företaget utvecklats till ett renodlat transportföretag inom trädindustrin och transporterar i första hand rundvirke och sågat virke.

Transporter utförs huvudsakligen i södra Sverige. Våra största kunder är Jarl Timber och Södra skogsägarna.

Vid efterfrågan kan företaget även transportera andra typer av last,
t.ex. sten till granitföretag m.m.

Jarls Åkeri AB har idag sin bas i Brokulla och sysselsätter i dagsläget 
20 personer, varav 18 är lastbilschaufförer.
Företaget har även en verkstad där det finns möjlighet att tvätta och reparera interna fordon.

JJ
J
Jarls åkeri